top of page
תנאים משפטיים

 

כל המידע המתפרסם באתר זה, בכל אחד מעמודים שבו, המאמרים והכתבות וכן כל מידע שמופיע בו - מוגן בזכויות יוצרים של סיגלית פז - דיאטנית קלינית.

אין להעתיק, לשכפל, ולשנות ללא אישור בכתב מסיגלית פז.

 

שימו לב - ההמלצות והמידע המפרוסם באתר מיועדים לשימוש כללי, ולאנשים בריאים בלבד, ואינם באים להחליף ייעוץ פרטני ואישי על ידי איש מקצוע - דיאטנית קלינית מוסמכת משרד הבריאות ו/או רופא.

 

בכל מקרה של בעיה/מצב רפואי מוכח על המשתמש לפנות לייעוץ מקצועי פרטני אצל איש מקצוע מוסמך - דיאטנית קלינית מוסמכת משרד הבריאות ו/או רופא.

 

סיגלית פז אינה לוקחת כל אחריות לשימוש ו/או לכל נזק שיגרם למשתמש במידע ו/או צד שלישי שנובע משימוש בחומרים ובמידע המפורסמים באתר, וכל המשתמש בהמלצות אלו עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.

 

! חשוב לדעת !
ברבים מביטוחי הבריאות הפרטיים ניתן לקבל החזר כספי
מלא או חלקי על מפגשים עם דיאטנית
ברר/י עם סוכן הביטוח שלך
האם גם לך מגיעים
החזרים
bottom of page