top of page

איך להימנע מהמכשולים הגדולים ביותר בדיאטה?

איך להגביר את קצב חילוף החומרים?

איך לרדת במשקל לקראת אירוע?

 

! חשוב לדעת !
ברבים מביטוחי הבריאות הפרטיים ניתן לקבל החזר כספי
מלא או חלקי על מפגשים עם דיאטנית
ברר/י עם סוכן הביטוח שלך
האם גם לך מגיעים
החזרים
bottom of page